HOME

Arhiv

ContaCt

 

 

 

AUTORI OBJAVLJENIH PRILOGA

 

 

 

Я. А. Ардельянова

Социальное неравенство в современном мире через призму уровня доверия и коррупции (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Ю. П. Аверин

Неравенство российского населения в отношении качества жизни и пред­почитаемый социальный порядок (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Valentina BACKOVić

Sloboda u društvu rizika (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Ljudmila Vladimirovna Baeva

Ценности молодежи „эпохи промен“: взгляд из России (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Sistem vrijednosti omladine „epohe promjena“: ruski pogled (preveo Radoje Golović) (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Trends and Risks of Value Dynamics of Modern Society (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Виктор Владимирович Бахарев

Формирование комфортной визуальной среды современного города: взгляд с позиций социологии ландшафтной архитектуры (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Sociologija religije u savremenom kontekstu (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Vladimir BAkrač

PRIKAZ – Grace Davie, Religija u suvremenoj Europi – mutacija sjećanja (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Religioznost mladih u Crnoj Gori i njihov odnos prema nekim moralnim vrijednostima (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Tradicionalna religioznost pravoslavne omladine u Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Džepna sociologija za početnike (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Evroazija – idejna nužnost ili ideološka privlačnost (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Smisao, religioznost i internet u naučno-religijskom ključu (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Nebojša banović

PRIKAZ – Dragan Jakovljević, Saznanje, tolerancija, vera (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Konstitutivna moć jezika i etičko sopstvo u Tejlorovoj filosofiji (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Hajdegerovo shvatanje arhitekture (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Eleonora Barbieri Masini

The Past and Future of the Mediterranean Region (pdf) (Luča, IX/1 1992)

С. А. Барков

Социальное неравенство и проблема принципала-агента (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Goran barović

Studije geografije i terenski rad u procesu primjene Bolonjske deklaracije (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Attila Bartha

Bankers: The Predominant Group of the Hungarian Economic Elite? (pdf) (Luča, IX/1 1998)

Банкари доминантна група мађарске економске елите? (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Bojan BAŠANOVIĆ

Sociološki aspekti narkomanije (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Naučna i društvena potreba sociološkog izučavanja ekologije (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

lana bATINIĆ

Navike djece i mladih kod objavljivanja osobnih podataka na društvenim mrežama (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Darko blagojević

Analitička filosofija, metamorfoza i kritičko valorizovanje (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Vitgenštajn, korelacija jezika i filosofije (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Mirko blagojević

Sociologija religije u savremenom kontekstu (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Plamen Bočkov

Plamen Bočkov, Mehana u epici – muško i žensko prisustvo (preveo Denko Rangelov; redakcija Dragoljub B. Đorđević) (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Marija Bogdanović

Unutargeneracijska pokretljivost u Srbiji (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Универзитет и држава (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Nonka Bogomilova

Eastern Orthodoxy Today: Diversity of Roles on the Balkan Scene (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Istočno pravoslavlje danas: raznolikost uloga na balkanskoj sceni (preveo Slobodan Zečević) (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Silvano Bolčić

Glavni tok i akteri aktuelnih promena svojinskih odnosa u Jugoslaviji (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Socijalni profil i osobenosti u djelovanju "novih menadžera" u Srbiji početkom 90-tih (pdf) (Luča, X/1 1993)

Ratko Božović

Od dosade do dokolice (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Stranputice kiča (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Ratko R. Božović

Neka obilježja potrošačke kulture u jugoslovenskom društvu (pdf) (Luča, I/1 1984)

Relacije kulture i civilizacije (pdf) (Luča, II/1-2 1985)

Sociologija kao društvena kritika (ili kritika društva) (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Problematizacija Marksovog principa raspodjele prema potrebama i (bez)svojinskim odnosima (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Specifičnost sukoba u bivšem jugoslovenskom društvu (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Svojina i potrebe (pdf) (Luča, X/1 1993)

IN MEMORIAM - Rudi Supek (pdf) (Luča, X/1 1993)

IN MEMORIAM - Borisav Džuverović (pdf) (Luča, X/1 1993)

Preduzetništvo i kultura vrednovanja (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

PRIKAZ - Slobodan Vuković, Pokretljivost i struktura društva (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Религија за образовање, образовање за религију (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Дијалог на разликама култура (pdf) (Luča, XX/1 2003)

Kulturni identitet u globalnoj integraciji (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Agresija i nasilje u sportu (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Simbolička kultura i fizička kultura (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

PRIKAZ - Slobodan Vuković, Tranzicija i korupcija (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Amaterizam i profesionalizam u sportu (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

Kultura turizma (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Kako se borimo (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Kako se slažemo (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Milan Brdar

Raspad socijalizma i perspektiva privatizacije: paradigmatičnost sovjetskog iskustva u periodu 1918-1929 (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Čarna brković

Pregled literature o putnim dokumentima pre XX veka u Evropi (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Ivana bRSTILO

Navike djece i mladih kod objavljivanja osobnih podataka na društvenim mrežama (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Dimitrije buKvić

Kosovski mit i ideologija jugoslovenstva: Vidovdanski hram Ivana Meštrovića (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Danijela bulatović

IZ STUDENTSKIH RADOVA – Sociološko istraživanje preduzetnika u Nikšiću (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Gregory Butyrin

Социальные проблемы конверсии научно-технического потенциала вузов (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Russian and Canadian Farmers' Quality of Life: comparative analysis (exemplifed by Moscow Region and Ontarion) (pdf) (Luča, IX/1 1998)

Квалитет живота руских и канадских фармера - компаративна анализа (на примјеру Московске области и Онтарија) (pdf)  (Luča, XV/1-2 1998)

Marijana CEROVIĆ

Dispreference for Interviewee-initiated ’Questions’ in Certain Interactional Contexts: The Case of Police Interrogations (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Goran ćeranić

Sociološka analiza svojinske transformacije u postsocijalističkoj Crnoj Gori (1989–2000) (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Spisak diplomskih radova odbranjenih na Odsjeku za sociologiju od 2000. do 2006. (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Preduzetništvo i socijalni kapital (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

PRIKAZ – Slobodan Vukićević, Sociologija rada i preduzeća sa metodološkim skicama (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

PRIKAZ – Slavka Gvozdenović, Metodika nastave sociologije (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Sociološki pristup preduzetništvu (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Preduzetničko iskustvo kao osnova preduzetničkog učenja (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

PRIKAZ – Ričard Senet, Kultura novog kapitalizma (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Spisak diplomskih radova odbranjenih na Studijskom programu za sociologiju od 2007. do 2008. (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Socijalna isključenost i karakter kompetitivnosti društvenog sistema Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Sociološki aspekti preduzetništva (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Formiranje preduzetničkog sloja u postsocijalističkoj Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Esad Ćimić

Marksova kritika religije i/ili ateizma (pdf) (Luča, II/1-2 1985)

Ervina dabižinović

Žene u Skupštini Crne Gore od 2006–2012 (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Milan Dabović

Uticaj fiskalne politike na transformaciju svojine i preduzetništva u Crnoj Gori (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Žofr Dimazdije

Francuska: Sociologija dokolice tokom 80-ih (prevela Nataša Krivokapić)(pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Vladimir Dobrenkov

Russian and Canadian Farmers' Quality of Life: comparative analysis (exemplifed by Moscow Region and Ontarion) (pdf) (Luča, IX/1 1998)

Квалитет живота руских и канадских фармера - компаративна анализа (на примјеру Московске области и Онтарија) (pdf)  (Luča, XV/1-2 1998)

Предприниматели как новый социальный слой российского общества (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Российская версия «капита­лизма для своих»: есть ли выход из тупика? (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Неравенство российского населения в отношении качества жизни и пред­почитаемый социальный порядок (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Е. В. Добренькова

Неравенство российского населения в отношении качества жизни и пред­почитаемый социальный порядок (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Miroslav doderović

Bolonjski model studiranja i geografske nauke na Univerzitetu Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Maja došenović

Novomedijska slika stvarnosti – komunikacijska (ob)mana javnosti ili (ne)moć savremene građanske misli (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Momir Dragašević

Privatizacija državnih preduzeća u istočnoevropskim zemljama (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Н. И. Дряхлов

Проблема традиций и модернизации в развитии современной России (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Dragoljub Drašković

Neka pitanja svojinske i upravljačke transformacije javnih preduzeća u Crnoj Gori (pdf) (Luča, X/1 1993)

Pravni aspekti svojine i preduzetništva u Crnoj Gori (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Natalija DrEKALović

Mladi i obrazovanje (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Andrija Dulović

Tradicionalne predstave o mentalno oboljelim osobama u Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Seksualno uznemiravanje na radnom mjestu (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Ratko Dunđerović

Socio-psihološki faktori upravljanja preduzećem u uslovima transformacije svojine (pdf) (Luča, X/1 1993)

Psihološki pristup proučavanju ljudske strane preduzetništva (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Dženifer Džouns

Crnogorska mistika (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Borisav Džuverović

Društvena marginalizacija kulture (pdf) (Luča, II/1-2 1985)

Sociologija i društvena stvarnost (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Dragoljub B. đorđević

Interkulturalizam - poželjan ishod religijskog dijaloga (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Sociološko razumevanje jezika religije: o cemu ide rec? (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

My Orthodox Neighbour (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Iskričava sociološka kafanologija (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Šaban Bajramović u kabinetu 227 (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Car i „akademik“: Šabi i Brega (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Borislav Đukanović

Епидемиолошка слика злоупотребе и зависности од психоактивних супстанци младих Црне Горе од 12 до 30 година (pdf) (Luča, XX/1 2003)

PRIKAZ – Lidija Vujačić, Kultura odijevanja kao oblik komunikacije (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Proučavanje svakodnevnog života i stilova života socijalnih slojeva u Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Vrijednosne preferencije socijalnih slojeva u crno­gorskom društvu (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Vojin Đukanović

Funkcija direktora danas (pdf) (Luča, X/1 1993)

Mara đukić

Nova paradigma univerzitetske nastave kao izraz pedagoške reforme visokog obrazovanja (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Nemanja đukić

Društvena uloga vakcinacije (ogled iz biopolitike) (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Luka đurđevac

IZ STUDENTSKIH RADOVA – Sociološko istraživanje preduzetnika u Nikšiću (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Rade đurđIĆ

Kont i ideja pozitivne društvene nauke (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Radomir đurđIĆ

Sport i ideologija (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Aleksandar Fatić

Democracy, equality and progressivism (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Rade Filipović

Mogućnosti i uslovi transformacije elektroprivredne djelatnosti u Crnoj Gori u dioničarsko društvo u mješovitoj svojini (pdf) (Luča, X/1 1993)

Glen Filson

Russian and Canadian Farmers' Quality of Life: comparative analysis (exemplifed by Moscow Region and Ontarion) (pdf) (Luča, IX/1 1998)

Квалитет живота руских и канадских фармера - компаративна анализа (на примјеру Московске области и Онтарија) (pdf)  (Luča, XV/1-2 1998)

Andrija Gams

Sociološki aspekt svojine (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Vukosava GLOBAREVić

Evaluacija postignuća djece u inklu­zivnom obrazovanju (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Zagorka Golubović

The Collapse of the Communist Totalitarian Power and its Outcomes : Nationalism and New Totalitarianism (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Гушење цивилног друштва у Србији - крај аутономије универзитета (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Snježana GRGIĆ

Navike djece i mladih kod objavljivanja osobnih podataka na društvenim mrežama (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Zoran GUDović

Društveno-političke pretpostavke i oblici manipulacije u političkom životu (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Slavka Gvozdenović

Иновације у настави философије и социологије (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Nastava sociologije u kontekstu promjena u obrazovanju (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Predmet i konstituisanje sociologije obrazovanja (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

Obrazovanje i nastava (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Univerzitet između potreba i mogućnosti (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Obrazovanje i drugi srodni pojmovi (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Образовање у „друштву знања“ (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

Obrazovanje – prosvjetiteljski čin ili učenje za život (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Čemu sociološko znanje o društvu? (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Kantovo shvatanje prosvjetiteljstva (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Maksut hadžibrahimović

Primjena Bolonjske deklaracije na pojedinim studijskim programima (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Dušan Ičević

Nacionalna kultura (pdf) (Luča, II/1-2 1985)

Vladimir Ilić

Pregled (razvoj) shvatanja uporednog metoda u jugoslovenskoj sociologiji (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Н. Р. Исправникова

Предприниматели как новый социальный слой российского общества (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Российская версия «капита­лизма для своих»: есть ли выход из тупика? (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Mladen jakupović

Putanja europske krajnje desnice: slučaj Britanske nacionalne stranke (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

OSVRTI I RECENZIJE – Hypocrisy with the Ladder, Ha-Joon Chang, Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations & The Threat to Global Prosperity (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

RECENZIJA Nicholas Shaxson, Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World (pdf)(Sociološka luča, VI/2 2012)

Dragan jakovljević

Procesi revitalizovanja religija, konfesionalne i kulturne razlike, tolerancija: Neki sociološki relevantni aspekti (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Biologija i etika: između instinkata i opredeljenja – O relevantnosti bioloških nalaza za etičku teoriju (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Univerzitet i naučna istraživanja (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Konstitucija etike i društvena realnost: pretpostavke, teze i limiti Kangrgine radikalno levičarske paradigme dekonstru­kcije tradirane etike) (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Aleksandar jaNković

Društvena stvarnost posmatrana iz perspektive vrednosti (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Desanka jaUković

Osobenosti Pirandelove koncepcije incidentnosti (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Jelena jovanović

Prostitucija u Kragujevcu (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Bogdan Đurović (prir.), Profesionalna etika inženjera (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Vasilj jovović

Uloga biblioteke u Bolonjskom procesu (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Zoran jovović

PRIKAZ – Sonja Mijušković, Društvena pokretljivost u Crnoj Gori (Zoran Jovović) (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Društveni sistem radnih organizacija u turizmu (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Milica kaljević

Emocionalna povezanost i adaptabilnost u porodicama Centralnog regiona Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

П. С. Каневский

Неравенство в глобальном экономическом пространстве (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Slobodan kasalica

Naučno-istraživački rad kao oslonac unapređenja univerzitetske nastave geografije u Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

А. А.Казакова

Социальное неравенство как фактор развития человеческого потенциала в «восходящих странах-гигантах» (по материалам Программы развития ООН в Бразилии, Индии и Китая) (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Krsto Kilibarda

Čovjekova sredina i ljudsko dostojanstvo (pdf) (Luča, I/1 1984)

Socijalna struktura sela i agroindustrijskog kompleksa kao predmet sociologije (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Svojina i moral (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Promjene u svojini i upravljanju u poljoprivredi (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

IN MEMORIAM - Manojlo Broćić (1932-1994) (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Risto Kilibarda

Odnos svojine i modela upravljanja (pdf) (Luča, X/1 1993)

Kvarenje državne vlasti i privatna svojina (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

IN MEMORIAM – Branko Kovačević (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Alexander Kloubov

Социальные проблемы конверсии научно-технического потенциала вузов (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Russian and Canadian Farmers' Quality of Life: comparative analysis (exemplifed by Moscow Region and Ontarion) (pdf) (Luča, IX/1 1998)

Квалитет живота руских и канадских фармера - компаративна анализа (на примјеру Московске области и Онтарија) (pdf)  (Luča, XV/1-2 1998)

Marija knežević

Odrednice naučnoistraživačkog rada i primjena istog u nastavi na Filozofskom fakultetu (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Zoran konstantinović

Југословени и "Средња Европа" (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Zoran koprivica

Tema vlasti u Nikolićevom filmu U ime naroda (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Socio-psihološki aspekt filmske poetike Živka Nikolića (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Urbane mitologeme i modeli društvenog i ideološkog distingviranja u Nikolićevim filmovima Ine, Graditelj i Biljeg (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Tema erosa i zla u poetici Živka Nikolića (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Tema erosa i zla u poetici Živka Nikolića – Jovana Lukina (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Tema apsurda u Nikolićevom filmu Čudo neviđeno (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Lepota poroka (etos, eros, apsurd) (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Dokumentarni i/ili kratkometražni igrani filmovi Živka Nikolića (problem žanrovskog određenja) (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Slaviša kostić

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Predrag Stajić, Dragan Todorović, (prir.), Hrišćanstvo u 21. veku (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Branko Kovačević

Socialism and Bureaucracy (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Miloje Kovačević

Socijalni uzroci invadiliteta radnika (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Dušan KrCUNOVić

Humanitas redivivus (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

Nataša Krivokapić

PRIKAZ - Силвано Болчић и Анђелка Милић, Србија крајем миленијума (pdf) (Luča, XX/1 2003)

Poimanje slobodnog vremena u savremenom društvu do 80-ih godina XX vijeka (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

PRIKAZ – Slobodan Vukićević, Menadžment slobodnog vremena u turizmu (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Slobodno vrijeme i masovna i potrošačka kultura (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Rodni balans – jednaka prava za jednako učešće (primjer nordijskih zemalja) (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

PRIKAZ – Ratko R. Božović, Život kulture (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

PRIKAZ – Jelena Radulović, Agima Ljaljević, Rodna ravnopravnost i zdravlje žena u Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Anton G. Konstantinović i Ljubiša R. Mitrović, Od putanje do autostrade – Spomenica Jovana Ćirića (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

PRIKAZ – Risto Kilibarda, Uvod u sociologiju politike (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Principi demokratije kao stubovi savremenog demokratskog društva (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Demokratija – definisanje i karakteristike (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Oblici i koncepti demokratije (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Democracy in ihe Modern Age (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Mirjana Kuljak

Menadžment nauka i praksa u uslovima transformacije našeg društva (pdf) (Luča, X/1 1993)

Ivan Kuvačić

Država i nacija (pdf) (Luča, II/1-2 1985)

Savo Laušević

Promjene u političkoj retorici Istoka i stvarne promjene (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Ekonomizacija znanja i obrazovanja: put u neobrazovanost? (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Milutin Lalić

Transformacija - problem izbora ciljeva i valorizacionih kriterijuma (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Programska analiza stanja, mogućnosti i pravci ostvarivanja vlasničke i upravljačke transformacije (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Savo LAUŠEVić

Obrazovanje u društvima kontrole (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

Mladen Lazić

Sistem i struktura modernog vlasništva i problem privatizacije (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Pristup kritičkoj analizi pojma tranzicije (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Адаптивна реконструкција елита у пост-социјалистичкој Југославији (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Adaptive Reconstruction of Elites in Post-socialist Yugoslavia (pdf) (Luča, IX/1 1998)

Pojam društvene promene: osnovna teorijska shvatanja (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

Sergej Lebedev

Sociologija religije u savremenom kontekstu (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Dragutin Leković

Krah real-socijalizma i alternative društveno-istorijskog razvitka (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Savremene revolucije - svojina i sloboda (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Györey Lengyel

Bankers: The Predominant Group of the Hungarian Economic Elite? (pdf) (Luča, IX/1 1998)

Банкари доминантна група мађарске економске елите? (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Владислава Викторовна ЛЮБАРЕЦ

Основные аспекты системы подготовки специалистов для сферы туризма в Украине (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Anđelko S. Lojpur

Praktična iskustva i perspektive procesa transformacije privrede Crne Gore (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Miomirka Lučić

Teorijsko i predmetno određenje socijalne ekologije (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

PRIKAZ – Ratko R. Božović, Izazovi kulture (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Neposrednost identitetskih spekulacija (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

PRIKAZ – Slavka Gvozdenović, Ogledi iz sociologije obrazovanja (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Konstrukcija potrošačkog identiteta u postmodernom društvu (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

INFORMACIJE – Zapisnik sa skupštine društva sociologa Crne Gore (pdf)(Sociološka luča, VIII/2 2014)

Teorijsko poimanje vrijednosti i njihova manifestacija u crnogorskom društvu postsocijalističkog perioda (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Željko LUČić

Način formiranja javnog mnjenja u Crnoj Gori: racionalni/diskurzivni i model spirala tišine (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Е. А. Лукьянчук

Социальные проблемы конверсии научно-технического потенциала вузов (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Adisa malagić

Marginalizacija sociološke profesije i sociologije u vaspitno-obrazovnim institucijama (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Srđan MARAŠ

O istini i autonomiji (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Erotsko/estetsko u perspektivi Levinasove etičke an-arhe­ologije (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Danilo Ž. marković

Međusobna uslovljenost i povezanost protivurečnosti globalizacije i održivog razvoja (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Đoko G. marković

Implementacija Bolonjskog koncepta studiranja sagledana u svijetlu didaktičkih principa permanencije i poliformnosti na Učiteljskom odsijeku Filozofskog fakulteta univerziteta Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Jelena mašnić

Iskustva u nastavi po Bolonjskom siste­mu na Studijskom programu za engleski jezik i književnost (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Odrednice naučnoistraživačkog rada i primjena istog u nastavi na Filozofskom fakultetu (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Psihološki pristup proučavanju ljudske strane preduzetništva (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

William Leon McBride

Capitalism and Socialism as Ideals and the New World Order: An American Perspective (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Danijela medojević

Socio-demografske osobenosti suicidalne populacije u Crnoj Gori u periodu 1997–2007. godine (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Rani stilovi afektivne vezanosti kao prediktori kvaliteta partnerskih veza i razvoda braka (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Robert K. Merton

PREVOD – Pitirim A. Sorokin i Robert K. Merton, Društveno vrijeme: metodološka i funkcionalna analiza (preveo R. Nenadović; redakcija O. Samardžić) (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Igor Sergejevič meteljov

Specifičnosti fenomena migracija u savremenom društvu (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Veselin mićanović

Metodička praksa vaspitača u Bolonjskom sistemu studiranja (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Kompetencije u radu s mladima (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Mihajlo Mijanović

Primjena Hi-kvadrata u sociološkim istraživanjima (pdf) (Luča, X/1 1993)

Проблем ваљаности тестова у антропологији и социологији (pdf) (Luča, XX/1 2003)

Mjerenje i testiranje, skaliranje i normiranje (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Nikola Mijanović

Vaspitno-obrazovni sistem u funkciji ostvarivanja društva znanja (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

Sonja Mijušković

Istraživanje vertikalne društvene pokretljivosti u Crnoj Gori u periodu prije i poslije socijalističke transformacije (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Sociologija na Univerzitetu Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

PRIKAZ – Mladen Lazić, Promene i otpori (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Žarko Mijušković

Uticaj vlasništva na rukovođenje preduzećem (pdf) (Luča, X/1 1993)

Biljana milatović

Iskustva u nastavi po Bolonjskom sistemu na Studijskom programu za engleski jezik i književnost (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Slavko milić

Faktori rizika socijalne sredine za nastanak kriminaliteta maloljetnica u Nikšiću (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Božo Milošević

Uloga i zadaci sociologije u obrazovanju za struku (pdf) (Luča, X/1 1993)

Direktor u uslovima tranzicije - između rutinizovane službe i menadžerskog poziva (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Социологија и модерни свет (Социолошка сазнања као катализатор сусрета култура) (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Предузетништво и демократија (pdf) (Luča, XX/1 2003)

Sociokulturni procesi na Balkanu: od ideologije rata ka kulturi mira (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Milovan Mitrović

Svojina kao društvena moć (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Raspad socijalizma i dezintegracija jugoslovenskog društva (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Mirjana Mrdak

IZ DIPLOMSKIH RADOVA – Struktura i način rada kancelarija za prevenciju narkomanije (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Esko MURATOVIĆ

O moralnom normativitetu Di Džordžove etike međunarodnog poslovanja (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

В. Я. Нечаев

Социальные проблемы конверсии научно-технического потенциала вузов (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Milan Nikčević

Kratki esej o informatici (pdf)

Tri priloga uz „praktičnu“ sociologiju (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Svojinske promjene i promjene u društvenoj strukturi, ili: Kako će izgledati društvo kada se izazove „obilje zlata i srebra u kraljevini u kojoj nema rudnika“ (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Vrijeme promjena: o nekim društvenim sadržajima transformacije svojine i upravljanja (pdf) (Luča, X/1 1993)

Tatjana novaković

Predškolstvo u kontekstu Bolonjskih promjena (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

О. А. Обрывалина

Социальный контроль и неравенство в современном обществе (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Н. Г. Осипова

Неравенства в эпоху глобализации: сущность, инсти­туты, региональная специфика и динамика (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Ljiljana PAJOVić DUJOVIĆ

O folklornoj mitologiji i književnosti (na primjeru pripovijedaka Sima Matavulja) (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Žana PANČić

Profesionalni rad i porodični život (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Александр С. Панкратов

Формированиепредпринимательской среды условиях становления рынка (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Željko PAV

Kvaliteta volontiranja kao medijator veze između volontiranja i generaliziranog povjerenja (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Radenko Pejović

Značaj i uloga naučno-istraživačkog rada na obrazovni proces i razvoj društva (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Spasoje Pejović

Metodološke analize komparativne analize upravljanja preduzećem u uslovima transformacije svojine u Rusiji, Njemačkoj i Poljskoj (pdf) (Luča, X/1 1993)

Критички приказ метода нововјеке и савремене позитивистичке науке (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Слободан Вукићевић, Мит о науци и образовању (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Drago PEROVić

Субјект образовања: рођење и смрт (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

PRIKAZ – Posljednja šansa samospoznanja (D. B. Đorđević, Kultura kafane u ogledalu štampe) (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Milena PEROVić

Mladi i obrazovanje (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Dragana S. PEŠić jenaćković

Odnos seoske i gradske omladine u Srbiji prema braku i reprodukciji (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Vanbračne zajednice (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Ruža Petrović

Etnički procesi u Crnoj Gori (pdf) (Luča, X/1 1993)

Dženana PINDŽO

Sociopsihološke odrednice i kritika savremenog konzumerističkog trenda: uloga marketinga i vrijednosti u formiranju konzumerističkog referentnog društva (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Józef Podgórecki

Атрибуты социальной коммуникации в образовании (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Manuela PoLAK

Kvaliteta volontiranja kao medijator veze između volontiranja i generaliziranog povjerenja (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Е. П. Попова

Гибкость или консервативизм организации в условиях рынка: проблема структурной инерции (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Mirjana Popović

Priroda sociologije i protivriječnost na putu njenog razvoja – prilog istoriji sociologije (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

PRIKAZ – Entoni Gidens, Odbegli svet (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Proces recepcije istorije socijalne misli u jugoslovenskim univerzitetskim udžbenicima sociologije u periodu 1960-1990. godine (prilog istoriji jugoslovenske sociologije) (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Razvoj univerziteta od ideje do institucije – sociološki aspekti (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

PRIKAZ – Raino Malnes, Knut Midgard, Politicka filozofija (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Tematska analiza diplomskih radova odbranjenih na Studijskom programu za sociologiju u funkciji razvoja obrazovne i naučne dimenzije u okviru univerzitetske nastave (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Feminizam, rod i konstituisanje rodnog identiteta (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

PRIKAZ – Sanja Petkovska, Ideja univerziteta i Bolonjski proces (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

PRIKAZ – Milena Karapetrović, Ona ima ime (o filosofiji i feminizmu) (Mirjana Popović) (pdf)(Sociološka luča, VI/2 2012)

Rodna dimenzija razvoja preduzetništva u postsocijalističkoj Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

PRIKAZ – Risto Kilibarda, Sjaj i sjena demokratije (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Sociološka luča – značaj periodike u razvoju sociološke misli u Crnoj Gori (kvantitativna i kvalitativna analiza) (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

Zlatomir Popović

Nacionalna homogenizacija i privredna deindustrijalizacija - protivrečnost koja traži objašnjenje (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Uloga ujedinjene Nemačke u Srednjoj Evropi (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Nada PURić

Interesi, stavovi i vrijednosne orijentacije učenika kao faktor njihovog školskog postignuća (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Sandra radenović

Identitet(i) i (kritička) kultura sećanja – bioetički aspekti (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Sociologija sporta i/ili sociologija fizičke kulture? – neka razmatranja (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Dragana RadiSAVLjević-ĆIPARIZOVIĆ

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Dragan, Todorović, (prir.), 1.700. godina Milanskog edikta: sociološka perspektiva (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Radoš Radivojević

PRIKAZ - Božo Milošević, Tehničko stvaralaštvo radnika (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Ivan radojičić

Virtuelna kultura i/ili konstrukcija novog kič–identiteta (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Russian Wave: Migrations of Russian as a Global/Local Social Phenomenon (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Slobodan radonjić

Ekološka edukacija u visokoškolskim institucijama Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Miroslav Radovanović

Humanističke nauke i struke u udruženom radu privrede (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Janko Radulović

Doprinos privatne inicijative u obrazovanju (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Jelena Radulović

Rodna ravnopravnost u međupartnerskim odnosima i stavovi žena u Crnoj Gori prema njima (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Marija Raković

PRIKAZ – Romski derviši u Nišu – Dragoljub B. Đorđević, Dragan Todorović, Ustala Jemka (tekije, tarikati i šejhovi niških Roma) (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Simeun Raonić

Durmitorsko područje i njegovo selo (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Rade Ratković

Uslovi za razvoj preduzetništva u turističkoj privredi Crne Gore (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

М. В. Романенко

Отчуждение и реформы в современной России (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Naida RUSTEMPAŠIĆ

Sociopsihološke odrednice i kritika savremenog konzumerističkog trenda: uloga marketinga i vrijednosti u formiranju konzumerističkog referentnog društva (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Željko Rutović

Slobodan pristup informacijama – istinska potreba slobodnog građanina (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

PRIKAZ – Ratko Božović, Poenta (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Društvene promjene u kontekstu medijske globalizacije (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

PRIKAZ – Sociologija odgovornosti – Slobodan Vukićević, Sociokulturni položaj i adaptacija RAE populacije u Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Obrad samardžić

Sociološki aspekti vremena u savremenom svijetu (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

Hrišćansko poimanje vremena i istorije (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

PRIKAZ – Nataša Krivokapić, Teorijski pristupi slobodnom vremenu (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

INFORMACIJE – Društvo sociologa Crne Gore (pdf)  (Sociološka luča, V/2 2011)

Gnoseološka potraga za smislom moderne nauke (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

PRIKAZ – Slobodan Vukićević, Njegošu su zahvalni: i Bog i čovjek (filozofsko-sociološka studija) (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

IN MEMORIAM – Ratko R. Božović (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Family Time and Family Life (Analysis of Empirical Research in Montenegro) (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Žikica N. simić

Pravoslavna crkva i internet – o zloupotrebi i međuljudskom otuđenju (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Milorad Simunović

Psihologija motivacije i svojina (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Sigmund Frojd – tvorac središnje imaginacije našeg doba (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Motiv postignuća u Crnoj Gori: podaci, objašnjenja, implikacije (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Lokus kontrole potkrepljenja: pokušaj redefinicije pojma (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

А. Синельников

Неравенство и дискриминация иммигрантов и их детей и внуков в России и Западной Европе (по данным Европейского социального исследования) (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Pitirim A. Sorokin

PREVOD – Pitirim A. Sorokin i Robert K. Merton, Društveno vrijeme: metodološka i funkcionalna analiza (preveo R. Nenadović; redakcija O. Samardžić) (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Pravda Spassova

On Art after the Failure of Real Socialisme (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Mehmet Spuža

PRIKAZ - Драгољуб Ђорђевић, Социологија forever  (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Velizar Sredanović

Uticaj i moć medija u političkoj kampanji (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Robert Stallaerts

Social Ownership : A Comparison of the Property Rights, Social Choice and Economic Justice Approach (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Vesna stanković-pejnović

Mogu li „nacionalne države“ na Balkanu negirati multikulturalizam? (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Konsocijacijska demokracija u Makedoniji (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Ana stijepović

Ekološka edukacija u visokoškolskim institucijama Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Anita STJEPČEvić

Ogled o identitetu – perspektive (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Đorđe Stojanović

Pravo lice hegemonije: neo-gramšijevski pristup modernom svetskom poretku (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Socijalni kapital i civilno društvo: koncept građanina–lidera (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

O. F. Šabrov

Socijalistička svojina i problem jednakosti (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Nada šakotić

Evaluacija postignuća djece u inklu­zivnom obrazovanju (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Inkluzivno obrazovanje u Bolonjskom procesu (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Elena Šarović

Сравнительное исследование развития предпринима­тельства в сельской местности (Черногория – Россия) (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Rade Šarović

Mogućnosti transformacije društvenog poretka u procesu postsocijalističke transformacije društva (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

PRIKAZ – Ratko R. Božović, Prirodnost sela – Ogledi o crnogorskom selu (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Revitalizacija sela i orijentacije mladih u Crnoj Gori (empirijsko istraživanje) (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Sociološke pretpostavke za razvoj preduzetništva u crnogorskom selu (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Сравнительное исследование развития предпринима­тельства в сельской местности (Черногория – Россия) (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Family Time and Family Life (Analysis of Empirical Research in Montenegro) (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

В. В. Щербина

Гибкость или консервативизм организации в условиях рынка: проблема структурной инерции (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Т. С. Шестовских

Предузетништво као иновациона форма економског (привредног) понашања (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Предпринимательство как иновационая форма экономического поведения

Bogoljub Šijaković

Demokratske institucije i građanska mobilizacija (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Srđan Šljukić

Између тимског рада и самосталног истраживања (Методолошки осврт на нека социолошка истраживања савременог српског друштва) (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Branislav Šoškić

Društvena svojina i modeli njene transformacije (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Mijat Šuković

Upravljanje transformacijom društvene svojine (pdf) (Luča, X/1 1993)

Svojina i država, svojina i sloboda (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Božidar Tadić

Домашаји и ограничења структурализма (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Zoricaa tanasijević

Zadovoljstvo poslom – ključni pokazatelj motivacije zaposlenih (pdf) (Sociološka luča, V/1 2010)

А. В. Тавадова

Проблема социального неравенства в структуре социологического знания (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Nataša terzić

Rodna ravnopravnost u međupartnerskim odnosima i stavovi žena u Crnoj Gori prema njima (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Aleksandar Todorović

Teorija i modeli alijenacije (pdf) (Luča, I/1 1984)

Istraživačka i terapeutska uloga sociologa u privredi i društvu (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Sociološka istraživanja radne organizacije (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Katarina todorović

Osnovne pretpostavke efikasne nastave zasnovane na principima Bolonjske deklaracije (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Velinka Tomić

Siromaštvo i socijalna isključenost - osnovne definicije i indikatori (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Zorica Tomić

 Cenzura kao komunikativni opstrukt (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Martina Topić

(Ne)ovisnost žena i posljedice tog položaja: rod, patrijarhat, odgoj (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Violeta Trajković

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Uzornici i prijani – skice za portret Yu sociologa religije (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

В. П. Васильев

Воздействие государства на структуру социальной стратификации (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Božo Važić

Naučno-istraživački rad na univerzitetu u Banja Luci u funkciji primjene Bolonjske deklaracije (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Katharine A.Vadura

Regionalism or Redefining the Boundaries of Europe (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Čedo veljić

Inkluzivno obrazovanje u Bolonjskom procesu (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

В. И. Верховин

Структура и функции экономического поведения (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Предузетништво као иновациона форма економског (привредног) понашања (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Предпринимательство как иновационая форма экономического поведения

И. А.Вершинина

Город: различные измерения неравенства (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Srebrenka Viđen

PRIKAZ - Иван Цвитковић, Друштвена мисао у светим списима (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Žene i društvo – teorijska pitanja društvene pozicije žena (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

А. Ш. Викторов

Социальное неравенство: современная рефлексия (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Srđan Vrcan

Kritičke dimenzije znanosti i vjera (pdf) (Luča, II/1-2 1985)

Dijana vučković

Organizacija nastave na Studijskom programu za obrazovanje učitelja (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Lidija vujačić

Видак Вујачић - Библиографија (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Актуелност сродничких односа (pdf) (Luča, XX/1 2003)

Moda kao globalni kulturni i ekonomski fenomen – „Centri“ upravljanja modnom scenom (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Kultura tijela i „moć“ fizičke ljepote u savremenom društvu - Ogled iz antropologije tijela  (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Kultura odijevanja kao oblik komunikacije – sistemi odjevnih „kodova“ (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

Uloga medija u kreiranju postmoderniog identiteta – antropološki pristup (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Ljiljana Vujadinović

Pregled saopštenja sociologa iz radnih organizacija (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Urbanizacija i promjena svojine (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

PRIKAZ - Сретен Вујовић, Град у сјенци рата (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Мато Јелушић, Сретен Вујовић, Ко одлучује у Будви (pdf) (Luča, XX/1 2003)

PRIKAZ – Sreten Vujović i Mina Petrović, Urbana sociologija (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Stanovanje kao društvena činjenica (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Fenomen i politika stanovanja i kompetitivnost društvenog sistema (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

INFORMACIJE – Društvo sociologa Crne Gore (pdf)  (Sociološka luča, V/2 2011)

IN MEMORIAM – Risto Kilibarda, 1941–2013 (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

IN MEMORIAM – Ratko R. Božović (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Novo Vujošević

IN MEMORIAM - In memoriam - Видак Вујачић (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Sreten Vujović

PRIKAZ - Živan Tanić, Beogradska predgrađa i prigradska naselja (pdf) (Luča, X/1 1993)

Urbano i stambeno pitanje u svetlu svojinskih promena (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Београдски средњношколци и СИДА (Први резултати истраживања) (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Ми и други, слободно вријеме и градови у транзицији (pdf) (Luča, XX/1 2003)

Centar za liberalno demokratske studije kao NVO koja promoviše ekonomski neoliberalizam u Srbiji (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

PRIKAZ - Značajna sinteza o spomeničkoj baštini na prostoru južnoslovenskih zemalja – Branislav Krstić, Spomenička baština – svjedočanstvo i budućnost prošlosti (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Socioprostorna analiza Podgorice i njene okoline u postsocijalizmu (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Tatjana Vujović

Zavisnost od interneta i interpersonalno nasilje u sajber prostoru (pdf) (Sociološka luča, VI/2 2012)

Strukturalne razlike između maloljetnih delinkvenata i adolescenata društveno prihvatljivog ponašanja u stavovima o percipiranom ponašanju roditelja (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

PRIKAZ – Svenka Savić, Romkinje II (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Narcizam – psihosocijalni i psihopatološki fenomen (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

Prednosti i ograničenja telefonskog anketiranja (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Kompetitivnost društvenog sistema i sociopatološke pojave (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Nasilje nad starim osobama (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Srđan Vukadinović

Теоријски оквир социолошког разумијевања стратификације друштва (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Марија Богдановић, Методолошке студије (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Симка Делетић, Теорије о друштвеном развоју (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Слободан Вуковић, Покретљивост и структура друштва (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Слободан Вукићевић, Својина, предузетништво и транзиција (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Милош Марјановић и Слободанка Марков, Основи социологије (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Слободан Вукићевић, Идеал и стварност еко-менаџмента (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Владимир Илић, Функционализам и социологија (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Војин Милић, Социолошки метод (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Загорка Голубовић, Бора Кузмановић и Мирјана Васовић, Друштвени карактер и друштвене промене у светлу националних сукоба (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Слободан Вуковић, Чему приватизација? (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Н. И. Дрјахлов, А. И. Кравченко, В. В. Шчербина, Социологија рада (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Група аутора, 'Ајмо, 'ајде, сви у шетњу! ((pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Божо Милошевић, Умеће рада (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Драган Коковић, Пукотине културе (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Слободан Вукићевић, Симулирање промјене (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Ђуро Шушњић, Религија I-II (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Транзиција универзитета (pdf) (Luča, XX/1 2003)

Konstituisanje tranzicijske države – neophodnost izgradnje institucija (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Jedinstvo nastavnog i naučno-istraživačkog rada kao osnovna značajka opstanka Univerziteta i uspostavljanja društva znanja (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Mira VukČević

Strateški pristup razvoju istraživačkih kapaciteta na Univerzitetu Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Boris Vukićević

Pojam Svete stolice i principi njenog djelovanja u međunarodnim odnosima (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Sveta stolica i civilizacijsko posredovanje Zapada i Istoka (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Slobodan Vukićević

Filozofsko-sociološke nauke u Crnoj Gori (pdf) (Luča, I/1 1984)

Sociologija radne organizacije (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

O pojmu svojine (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Dijalektika subjekta i predmeta svojine i svojinski pluralizam (pdf) (Luča, VII/1-2 1990)

Svijest bez strukture (pdf) (Luča, IX/1 1992)

Zašto i čemu naučna rasprava o upravljanju preduzećem u uslovima transformacije svojine danas (pdf) (Luča, X/1 1993)

Sociološki pogled na nekoherentnost programa svojinske i upravljačke transformacije (pdf) (Luča, X/1 1993)

IN MEMORIAM - Ruža Petrović (pdf) (Luča, X/1 1993)

IN MEMORIAM - Neca Jovanov (pdf) (Luča, X/1 1993)

Naučna relevantnost i društvena aktuelnost komparativnog sociološkog istraživanja svojine i preduzetništva u prelaznom periodu (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

PRIKAZ - Mladen Lazić, Sistem i slom (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

Суверенитет данас (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

IN MEMORIAM - Сјећање на професора Војина Милића (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Property and ownership are not the same (pdf) (Luča, XX/1 2003)

Својина и власништво нијесу исто (pdf) (Luča, XX/1 2003)

PRVI BROJ SOCIOLOŠKE LUČE (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Socio-kulturni položaj i adaptacija Roma u Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

IN MEMORIAM - Akademik Josip Županov (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

Identitet, univerzalnost, mir (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Fenomen kompetitivnosti i Crna Gora (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Protivrječnosti procesa sekularizacije u savremenom društvu (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

PRIKAZ - Frensis Fukujama, Građenje države (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

RAE populacija u Crnoj Gori u XXI vijeku (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Institucionalizacija naučno-istraživačkog rada – osnova autonomije univerziteta (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Fenomen kompetitivnosti i Crna Gora (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Fenomen identiteta i integracioni procesi Balkana u EU (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Savremena nauka, vjera i (profesionalna) etika (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

OSVRTI I RECENZIJE – Mladen Lazić, Čekajući kapitalizam – nastavak novih klasnih odnosa u Srbiji (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

PRIKAZ – В. И. Добреньков, Н. П. Исправникова, Коррупция – сoвре­менные подходы к исследованию (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

PRIKAZ – Владимир Иванович Добреньков, Глобализация и Россия: социологический анализ (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Institucije za teorijsko i istraživačko obrazovanje i zapošljavanje sociologa (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Mjesto i uloga profesije sociologa u Crnoj Gori (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Komparativno sociološko istraživanje razvoja preduzetništva u postsocijalističkom periodu (pdf)(Sociološka luča, VII/1 2013)

OSVRT – Ko sluša sociologe? (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Ruska sociologija u Luči – Sociološkoj luči (pdf) (Sociološka luča, VII/2 2013)

Luča mikrokozma – Luča filozofska i Sociološka luča (1984-2014) (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

„Društvo znanja“ – od ideala do stvarnosti (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

PRIKAZ – Božo Milošević, Organizacija rada u globalnoj tranziciji (prilozi sociologiji organizacije)  (pdf) (Sociološka luča, VIII/2 2014)

Sociološka profesija u „društvu znanja“ (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

Svojina i vlasništvo – dva društvena odnosa (empirijsko istraživanje postsocijalizma crnogorskog društva) (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Zašto u postsocijalističkoj Crnoj Gori nema potrebe za sociološkim znanjem o društvu? (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

PRIKAZ – Sociološki aspekti romana Gospar (Ljubomir Mudreša, Gospar) (pdf) (Sociološka luča, X/1 2016)

Social Universe in the Space (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Svakidašnji život kao refleksija načina proizdodnje društvenog života (pdf) (Sociološka luča, XI/1 2017)

Slobodan Vuković

Samoupravljanje i represija (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)

Ciljevi i dometi privatizacije u Srbiji (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

PRIKAZ - Grupa autora, Razaranje društva (pdf) (Luča, XII/1-2 1995)

PRIKAZ - Слободан Вукићевић, Својина, предузетништво и транзиција (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Dino VukUŠić

Susret subkulturnih stilova: primjer koncerta grupe „Šank“ (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Ivana Zajović

IZ STUDENTSKIH RADOVA – Sociološko istraživanje preduzetnika u Nikšiću (pdf) (Sociološka luča, III/2 2009)

Petra Zečević

Egzistencijalistički apsurd kod Luj-Ferdinan Selina (o njegovom uticaju na Kamijevu i Sartrovu književnu filozofiju) (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Slobodan Zečević

PRIKAZ - Драган Коковић, Социологија религије и образовања (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

PRIKAZ - Макс Вебер, Сабрани списи о социологији религије I-III (pdf) (Luča, XV/1-2 1998)

Privredna etika kao socijalni kapital (pdf) (Sociološka luča, I/1 2007)

PRIKAZ – Božo Milošević, Sociologija i savremeni svet (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

PRIKAZ - Đuro Šušnjić, Nedovršen razgovor (pdf) (Sociološka luča, II/2 2008)

Privredna etika i razvoj religije (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

Normativna organizacija Bolonjskog sistema studiranja (pdf) (Sociološka luča, IV/1 2010)

Konfesionalna struktura crnogorskog društva kao socijalni kapital sa stanovišta kompetitivnosti društvenog sistema Crne Gore (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

PRIKAZ – Slobodan Vukićević, Ontološke iracionalnosti savremenog svijeta (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Religijska determinisanost znanja (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

IN MEMORIAM – Svetlana Zečević (pdf) (Sociološka luča, IX/2 2015)

Svetlana Zečević

Logical-semantic analysis and gender perspective of language (Contribution to Sociology of Gender) (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Logičko-semantička analiza i rodna perspektiva jezika (Prilog Sociologiji roda) (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Modern Understanding of Gender and Gender Equality: Oystein Gullvag Holter's Perspective (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Moderno poimanje roda i rodne ravnopravnosti: Oystein Gullvag Holterova perspektiva (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

В. В.Зырянов

Предприниматели как новый социальный слой российского общества (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Ljubomir Žiropađa

Nesvesno i socijalna kognicija (pdf) (Sociološka luča, I/2 2007)

Socijalna neuronauka (pdf) (Sociološka luča, II/1 2008)

Motivation for Recreational Reading: An Analysis of Survey Data from Serbia (pdf) (Sociološka luča, III/1 2009)

O surovosti iz poslušnosti (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

Predrag živković

PRIKAZ – Ratko R. Božović, Sociologija sporta (pdf) (Sociološka luča, IV/2 2010)

Sociološki znakovi estetike u „Luči mikrokozma“ (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

PRIKAZ – Goran Ćeranić, Sociološka analiza svojinske transformacije u postsocijalističkoj Crnoj Gori (1989 – 2000) (pdf) (Sociološka luča, V/1 2011)

INFORMACIJE – Informacija o međunarodnoj naučnoj saradnji (pdf) (Sociološka luča, V/2 2011)

Pred porotom tradicije (pdf) (Sociološka luča, VI/1 2012)

Preduzetništvo od kulta vrednovanja do aporije neoliberalizma (pdf) (Sociološka luča, VII/1 2013)

Gnoseološka potraga za smislom moderne nauke (pdf) (Sociološka luča, VIII/1 2014)

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević (prir.), Biti sociolog sela (pdf) (Sociološka luča, IX/1 2015)

PRIKAZ – Zoran Vidojević, Porazi i alternative/pretnja pustoši i etika otpora (pdf) (Sociološka luča, X/2 2016)

Evroazija – idejna nužnost ili ideološka privlačnost (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

PRIKAZ – Lidija Vujačić, Antropologija konzumerizma / Život [ni]je u reklami (pdf) (Sociološka luča, XI/2 2017)

Mit o zapadnoj imperiji (pdf) (Sociološka luča, XII/1 2018)

Josip Županov

Upravljanje i rukovođenje – amaterska ili profesionalna djelatnost (pdf) (Luča, VI/1-2 1989)