Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina V

 broj 2

2011

 

SADRŽAJ

 

 

Slobodan Vukićević, Savremena nauka, vjera i (profesionalna) etika (pdf)

Vladimir Bakrač, Religioznost mladih u Crnoj Gori i njihov odnos prema nekim moralnim vrijednostima (pdf)

Mirjana Popović, Feminizam, rod i konstituisanje rodnog identiteta (pdf)

Milica Kaljević, Emocionalna povezanost i adaptabilnost u porodicama Centralnog regiona Crne Gore (pdf)

Maja Došenović, Novomedijska slika stvarnosti – komunikacijska (ob)mana javnosti ili (ne)moć savremene građanske misli (pdf)

Zoran Koprivica, Socio-psihološki aspekt filmske poetike Živka Nikolića (pdf)

Slavka Gvozdenović, Obrazovanje i drugi srodni pojmovi (pdf)

Zoran Jovović, Društveni sistem radnih organizacija u turizmu (pdf)

Andrija Dulović, Tradicionalne predstave o mentalno oboljelim osobama u Crnoj Gori (pdf)

Slavko Milić, Faktori rizika socijalne sredine za nastanak kriminaliteta maloljetnica u Nikšiću (pdf)

OSVRTI I RECENZIJE – Hypocrisy with the Ladder, Ha-Joon Chang, Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations & The Threat to Global Prosperity (M. Jakopović) (pdf)

OSVRTI I RECENZIJE – Mladen Lazić, Čekajući kapitalizam – nastavak novih klasnih odnosa u Srbiji (S. Vukićević) (pdf)

PRIKAZ – Ratko R. Božović, Izazovi kulture (M. Lučić) (pdf)

PRIKAZ – В. И. Добреньков, Н. П. Исправникова, Коррупция – сoвре­менные подходы к исследованию (S. Vukićević) (pdf)

PRIKAZ – Владимир Иванович Добреньков, Глобализация и Россия: социологический анализ (S. Vukićević) (pdf)

PRIKAZ – Ratko R. Božović, Prirodnost sela – Ogledi o crnogorskom selu (R. Šarović) (pdf)

PRIKAZ – Slobodan Vukićević, Ontološke iracionalnosti savremenog svijeta (S. Zečević) (pdf)

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Bogdan Đurović (prir.), Profesionalna etika inženjera (J. Jovanović) (pdf)

INFORMACIJE – Informacija o međunarodnoj naučnoj saradnji (P. Živković) (pdf)

INFORMACIJE – Društvo sociologa Crne Gore (Lj. Vujadinović, O. Samardžić) (pdf)

Prilog I – Institucije za teorijsko i istraživačko obrazovanje i zapošljavanje sociologa (S. Vukićević) (pdf)

Prilog II – Mjesto i uloga profesije sociologa u Crnoj Gori (S. Vukićević) (pdf)