Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina VI

 broj 2

2012

 

SADRŽAJ

 

 

Liudmila Baeva, Trends and Risks of Value Dynamics of Modern Society (pdf)

Ratko R. Božović, Kako se borimo (pdf)

Vladimir Bakrač, Tradicionalna religioznost pravoslavne omladine u Crnoj Gori (pdf)

Tatjana Vujović, Zavisnost od interneta i interpersonalno nasilje u sajber prostoru (pdf)

Jelena Jovanović, Prostitucija u Kragujevcu (pdf)

Bojan Bašanović, Sociološki aspekti narkomanije (pdf)

Владислава Викторовна Любарец, Основные аспекты системы подготовки специалистов для сферы туризма в Украине (pdf)

Zoran Koprivica, Urbane mitologeme i modeli društvenog i ideološkog distingviranja u Nikolićevim filmovima Ine, Graditelj i Biljeg (pdf)

Esko Muratović, O moralnom normativitetu Di Džordžove etike međunarodnog poslovanja (pdf)

IZ DRUGIH NAUKA Nada Šakotić, Vukosava Globarević, Evaluacija postignuća djece u inklu­zivnom obrazovanju (pdf)

IZ DRUGIH NAUKA Veselin Mićanović, Kompetencije u radu s mladima (pdf)

PREVODPlamen Bočkov, Mehana u epici – muško i žensko prisustvo (preveo Denko Rangelov; redakcija Dragoljub B. Đorđević) (pdf)

RECENZIJANicholas Shaxson, Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World (Mladen Jakopović, Porezni rajevi: Crne rupe globalne ekonomije) (pdf)

PRIKAZ – Milena Karapetrović, Ona ima ime (o filosofiji i feminizmu) (Mirjana Popović) (pdf)