Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina VIII

 broj 2

2014

 

SADRŽAJ

 

 

Ratko R. Božović, Kako se slažemo (pdf)

Nataša Krivokapić, Principi demokratije kao stubovi savremenog demokratskog društva (pdf)

Zoran Gudović, Društveno-političke pretpostavke i oblici manipulacije u političkom životu (pdf)

Dragan Jakovljević, Konstitucija etike i društvena realnost: pretpostavke, teze i limiti Kangrgine radikalno levičarske paradigme dekonstrukcije tradirane etike) (pdf)

Dimitrije Bukvić, Kosovski mit i ideologija jugoslovenstva: Vidovdanski hram Ivana Meštrovića (pdf)

Dragana Radojičić, Russian Wave: Migrations of Russian as a Global/Local Social Phenomenon (pdf)

Ivana Brstilo, Lana Batinić, Snježana Grgić, Navike djece i mladih kod objavljivanja osobnih podataka na društvenim mrežama (pdf)

IZ DRUGIH NAUKA

Marijana Cerović, Dispreference for Interviewee-initiated ’Questions’ in Certain Interactional Contexts: The Case of Police Interrogations (pdf)

PRIKAZI I INFORMACIJE

PRIKAZ – Božo Milošević, Organizacija rada u globalnoj tranziciji (prilozi sociologiji organizacije) (Slobodan Vukićević) (pdf)

PRIKAZ – Lidija Vujačić, Kultura odijevanja kao oblik komunikacije (Borislav Đukanović) (pdf)

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Dragan, Todorović, (prir.), 1.700. godina Milanskog edikta: sociološka perspektiva (Dragana Radisavljević-Ćiparizović) (pdf)

INFORMACIJE – Zapisnik sa skupštine društva sociologa Crne Gore (Miomirka Lučić) (pdf)