Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina IX

 broj 2

2015

 

SADRŽAJ

 

 

Slobodan Vukićević, Svojina i vlasništvo – dva društvena odnosa (empirijsko istraživanje postsocijalizma crnogorskog društva) (pdf)

Srđan Maraš, O istini i autonomiji (pdf)

Раде Шарович, Eлена Шарович, Сравнительное исследование развития предпринима­тельства в сельской местности (Черногория – Россия) (pdf)

Valentina Backović, Sloboda u društvu rizika (pdf)

Anita Stjepčević, Ogled o identitetu – perspektive (pdf)

Žana Pančić, Profesionalni rad i porodični život (pdf)

Željko Lučić, Način formiranja javnog mnjenja u Crnoj Gori: racionalni/diskurzivni i model spirala tišine (pdf)

IZ DRUGIH NAUKA

Nada Purić, Interesi, stavovi i vrijednosne orijentacije učenika kao faktor njihovog školskog postignuća (pdf)

Zoran Koprivica, Tema erosa i zla u poetici Živka Nikolića – Jovana Lukina (pdf)

IN MEMORIAM – Svetlana Zečević (Slobodan Zečević) (pdf)