Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina X

 broj 2

2016

 

SADRŽAJ

 

 

Slobodan Vukićević, Social Universe in the Space (pdf)

Dragoljub B. Đorđević, Šaban Bajramović u kabinetu 227 (pdf)

Slavka Gvozdenović, Čemu sociološko znanje o društvu? (pdf)

Nataša Krivokapić, Demokratija – definisanje i karakteristike (pdf)

Rade Đurđić, Kont i ideja pozitivne društvene nauke (pdf)

Dino Vukušić, Susret subkulturnih stilova: primjer koncerta grupe „Šank“ (pdf)

IZ DRUGIH NAUKA

Zoran Koprivica, Lepota poroka (etos, eros, apsurd) (pdf)

Ljiljana Pajović Dujović, O folklornoj mitologiji i književnosti (na primjeru pripovijedaka Sima Matavulja) (pdf)

Darko Blagojević, Analitička filosofija, metamorfoza i kritičko valorizovanje (pdf)

MLADI GOVORE

Natalija Drekalović, Mladi i obrazovanje (pdf)

PRIKAZI

PRIKAZ – Posljednja šansa samospoznanja (D. B. Đorđević, Kultura kafane u ogledalu štampe) (Drago Perović) (pdf)

PRIKAZ – Zoran Vidojević, Porazi i alternative/pretnja pustoši i etika otpora (Predrag Živković) (pdf)

PRIKAZ – Slobodan Vukićević, Njegošu su zahvalni: i Bog i čovjek (filozofsko-sociološka studija) (Obrad Samardžić) (pdf)

 

IN MEMORIAM – Ratko R. Božović (Ljiljana Vujadinović) (pdf)

IN MEMORIAM – Ratko R. Božović (Obrad Samardžić) (pdf)