Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina VII

 broj 1-2

1990.

 

SADRŽAJ

 

 

SOCIOLOŠKI ASPEKTI SVOJINE I DRUŠTVENE PROMJENE U JUGOSLAVIJI

Andrija Gams: Sociološki aspekt svojine (pdf)

Slobodan Vukićević: Dijalektika subjekta i predmeta svojine i svojinski pluralizam (pdf)

Ratko R. Božović: Problematizacija Marksovog principa raspodjele prema potrebama i (bez)svojinskim odnosima (pdf)

Mladen Lazić: Sistem i struktura modernog vlasništva i problem privatizacije (pdf)

Silvano Bolčić: Glavni tok i akteri aktuelnih promena svojinskih odnosa u Jugoslaviji (pdf)

Milovan Mitrović: Svojina kao društvena moć (pdf)

Krsto Kilibarda: Svojina i moral (pdf)

Milan Nikčević: Svojinske promjene i promjene u društvenoj strukturi, ili: Kako će izgledati društvo kada se izazove „obilje zlata i srebra u kraljevini u kojoj nema rudnika“ (pdf)

O. F. Šabrov: Socijalistička svojina i problem jednakosti (pdf)

Razgovor o knjizi „Homo privatus“, Slobodana Vukićevića (pdf)

Marija Bogdanović: Unutargeneracijska pokretljivost u Srbiji (pdf)

Ljiljana Vujadinović: Urbanizacija i promjena svojine (pdf)