Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina XII

 broj 1-2

1995.

 

SADRŽAJ

 

 

I TEORIJSKO-METODOLOŠKA OSNOVA SOCIOLOŠKOG KOMPARATIVNOG ISTRAŽIVANJA SVOJINE I PREDUZETNIŠTVA U PRELAZNOM PERIODU

Slobodan Vukićević: Naučna relevantnost i društvena aktuelnost komparativnog sociološkog istraživanja svojine i preduzetništva u prelaznom periodu (pdf)

Dragutin Leković: Krah real-socijalizma i alternative društveno-istorijskog razvitka (pdf)

Mladen Lazić: Pristup kritičkoj analizi pojma tranzicije (pdf)

Milutin Lalić: Transformacija - problem izbora ciljeva i valorizacionih kriterijuma (pdf)

Н. И. Дряхлов: Проблема традиций и модернизации в развитии современной России (pdf)

Mijat Šuković: Svojina i država, svojina i sloboda (pdf)

Ratko R. Božović: Preduzetništvo i kultura vrednovanja (pdf)

Milorad Simunović: Psihologija motivacije i svojina (pdf)

Zlatomir Popović: Nacionalna homogenizacija i privredna deindustrijalizacija - protivrečnost koja traži objašnjenje (pdf)

II INTERDISCIPLINARNI PRISTUP SOCIOLOGIJE, EKONOMIJE I PRAVA

Branislav Šoškić: Društvena svojina i modeli njene transformacije (pdf)

Александр С. Панкратов: Формированиепредпринимательской среды условиях становления рынка (pdf)

Dragutin Leković: Savremene revolucije - svojina i sloboda (pdf)

Milutin Lalić: Programska analiza stanja, mogućnosti i pravci ostvarivanja vlasničke i upravljačke transformacije (pdf)

М. В. Романенко: Отчуждение и реформы в современной России (pdf)

В. И. Верховин: Структура и функции экономического поведения (pdf)

В. В. Щербина, Е. П. Попова: Гибкость или консервативизм организации в условиях рынка: проблема структурной инерции (pdf)

Milan Dabović: Uticaj fiskalne politike na transformaciju svojine i preduzetništva u Crnoj Gori (pdf)

Risto Kilibarda: Kvarenje državne vlasti i privatna svojina (pdf)

Dragoljub Drašković: Pravni aspekti svojine i preduzetništva u Crnoj Gori (pdf)

Momir Dragašević: Privatizacija državnih preduzeća u istočnoevropskim zemljama (pdf)

Milan Brdar: Raspad socijalizma i perspektiva privatizacije: paradigmatičnost sovjetskog iskustva u periodu 1918-1929 (pdf)

Anđelko S. Lojpur: Praktična iskustva i perspektive procesa transformacije privrede Crne Gore (pdf)

III SVOJINA I PREDUZETNIŠTVO U POJEDINIM OBLASTIMA

Božo Milošević: Direktor u uslovima tranzicije - između rutinizovane službe i menadžerskog poziva (pdf)

Krsto Š. Kilibarda: Promjene u svojini i upravljanju u poljoprivredi (pdf)

Sreten Vujović: Urbano i stambeno pitanje u svetlu svojinskih promena (pdf)

Rade Ratković: Uslovi za razvoj preduzetništva u turističkoj privredi Crne Gore (pdf)

Г. Н. Бутырин, А. В. Клубов, Е. А. Лукьянчук, В. Я. Нечаев: Социальные проблемы конверсии научно-технического потенциала вузов (pdf)

Slobodan Vuković: Ciljevi i dometi privatizacije u Srbiji (pdf)

Zlatomir Popović: Uloga ujedinjene Nemačke u Srednjoj Evropi (pdf)

PRIKAZ - Mladen Lazić, Sistem i slom (Slobodan Vukićević) (pdf)

PRIKAZ - Grupa autora, Razaranje društva (Slobodan Vuković) (pdf)

PRIKAZ - Slobodan Vuković, Pokretljivost i struktura društva (Ratko R. Božović) (pdf)

PRIKAZ - Božo Milošević, Tehničko stvaralaštvo radnika (Radoš Radivojević) (pdf)

IN MEMORIAM - Manojlo Broćić (1932-1994) (Krsto Kilibarda) (pdf)