Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina XV

 broj 1-2

1998.

 

SADRŽAJ

 

 

САЗНАЈНО МЕТОДОЛОШКЕ ТЕМЕ

Божо Милошевић: Социологија и модерни свет (Социолошка сазнања као катализатор сусрета култура) (pdf)

Спасоје Пејовић: Критички приказ метода нововјеке и савремене позитивистичке науке (pdf)

Божидар Тадић: Домашаји и ограничења структурализма (pdf)

Срђан Шљукић: Између тимског рада и самосталног истраживања (Методолошки осврт на нека социолошка истраживања савременог српског друштва) (pdf)

Вишња Косовић: Аристотелово поимање знања

Младен Лазић: Адаптивна реконструкција елита у пост-социјалистичкој Југославији (pdf)

Mladen Lazic: Adaptive Reconstruction of Elites in Post-socialist Yugoslavia (pdf)

Györey Lengyel, Attila Bartha: Банкари доминантна група мађарске економске елите? (pdf)

Györey Lengyel, Attila Bartha: Bankers: The Predominant Group of the Hungarian Economic Elite? (pdf)

В. И. Верховин, Т. С. Шестовских: Предузетништво као иновациона форма економског (привредног) понашања (pdf)

В. И. Верховин, Т. С. Шестовских: Предпринимательство как иновационая форма экономического поведения

ИСТРАЖИВАЊА

Glen Filson, Vladimir Dobrenkov, Gregory Butyrin и Alexander Kloubov: Квалитет живота руских и канадских фармера - компаративна анализа (на примјеру Московске области и Онтарија) (pdf)

Glen Filson, Vladimir Dobrenkov, Gregory Butyrin and Alexander Kloubov: Russian and Canadian Farmers' Quality of Life: comparative analysis (exemplifed by Moscow Region and Ontarion) (pdf)

Сретен Вујовић: Београдски средњношколци и СИДА (Први резултати истраживања) (pdf)

ПОГЛЕДИ И ОСВРТИ

Срђан Вукадиновић: Теоријски оквир социолошког разумијевања стратификације друштва (pdf)

Слободан Вукићевић: Суверенитет данас (pdf)

Загорка Голубовић: Гушење цивилног друштва у Србији - крај аутономије универзитета (pdf)

Марија Богдановић: Универзитет и држава (pdf)

Ратко Р. Божовић: Религија за образовање, образовање за религију (pdf)

НАСТАВА ФИЛОСОФИЈЕ И СОЦИОЛОГИЈЕ

Славка Гвозденовић: Иновације у настави философије и социологије (pdf)

РЕЦЕНЗИЈЕ, ПРИКАЗИ, ИНФОРМАЦИЈЕ

Марија Богдановић, Методолошке студије (С. Вукадиновић) (pdf) · Симка Делетић, Теорије о друштвеном развоју (С. Вукадиновић) (pdf) · Слободан Вуковић, Покретљивост и структура друштва (С. Вукадиновић) (pdf) · Слободан Вукићевић, Својина, предузетништво и транзиција (С. Вукадиновић) (pdf) · Слободан Вукићевић, Својина, предузетништво и транзиција (В. Вукотић) (pdf) · Милош Марјановић и Слободанка Марков, Основи социологије (С. Вукадиновић) (pdf) · Слободан Вукићевић, Идеал и стварност еко-менаџмента (С. Вукадиновић) (pdf) · Владимир Илић, Функционализам и социологија (С. Вукадиновић) (pdf) · Драган Коковић, Социологија религије и образовања (С. Зечевић}) (pdf) · Војин Милић, Социолошки метод (С. Вукадиновић) (pdf) · Загорка Голубовић, Бора Кузмановић и Мирјана Васовић, Друштвени карактер и друштвене промене у светлу националних сукоба (С. Вукадиновић) (pdf) · Макс Вебер, Сабрани списи о социологији религије I-III (С. Зечевић) (pdf) · Сретен Вујовић, Град у сјенци рата (Љ. Вујадиновић) (pdf) · Слободан Вуковић, Чему приватизација? (С. Вукадиновић) (pdf) · Драгољуб Ђорђевић, Социологија forever (М. Спужа) (pdf) · Иван Цвитковић, Друштвена мисао у светим списима (С. Виђен) (pdf) · Н. И. Дрјахлов, А. И. Кравченко, В. В. Шчербина, Социологија рада (С. Вукадиновић) (pdf) · Група аутора, 'Ајмо, 'ајде, сви у шетњу! (С. Вукадиновић) (pdf) · Слободан Вукићевић, Мит о науци и образовању (С. Пејовић) (pdf) · Божо Милошевић, Умеће рада (С. Вукадиновић) (pdf) · Драган Коковић, Пукотине културе (С. Вукадиновић) (pdf) · Слободан Вукићевић, Симулирање промјене (С. Вукадиновић) (pdf) · Ђуро Шушњић, Религија I-II (С. Вукадиновић) (pdf)  

IN MEMORIAM - Слободан Вукићевић: Сјећање на професора Војина Милића (pdf)

IN MEMORIAM - Ново Вујошевић: In memoriam - Видак Вујачић (pdf)

Лидија Вујачић: Видак Вујачић - Библиографија (pdf)