Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina XX

 broj 1

2003.

 

SADRŽAJ

 

 

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ ИЗ ФИЛОСОФИЈЕ

Душан Крцуновић: Платонова философија као анти-трагедија

Борис Б. Брајовић: О демонском и сатанском (огледање у јелинској и хришћанској философији)

Владимир Ђурђевић: Апофатичко богословље Псеудо-Дионисија Арео-пагите и логосна структура мишљења

Саво Лаушевић: Бивствовање и одгвоорност

Љубомир Бјелајац: Лајбниц о принципима или аксиомима

Соња Томовић-Шундић: Естетика ружног Миодрага Булатовића

Gregory Vlastos: Сократ и Вијетнам

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ

Божо Милошевић: Предузетништво и демократија (pdf)

Slobodan Vukicevic: Property and ownership are not the same (pdf)

Слободан Вукићевић: Својина и власништво нијесу исто (pdf)

Сретен Вујовић: Ми и други, слободно вријеме и градови у транзицији (pdf)

Ратко Р. Божовић: Дијалог на разликама култура (pdf)

Борислав Ђукановић: Епидемиолошка слика злоупотребе и зависности од психоактивних супстанци младих Црне Горе од 12 до 30 година (pdf)

Михајло Мијановић: Проблем ваљаности тестова у антропологији и социологији (pdf)

Лидија Вујачић: Актуелност сродничких односа (pdf)

Срђан Вукадиновић: Транзиција универзитета (pdf)

ПОЛЕМИКА

Миладин Вуковић: Шовинистичка помахниталост ЦКЛ

РЕЦЕНЗИЈЕ, ПРИКАЗИ, ИНФОРМАЦИЈЕ

Богољуб Шијаковић, Bibliographia praesocratica (Д. Крцуновић) · Саво Лаушевић, Мишљење свједочење (Н. Милошевић) · Силвано Болчић и Анђелка Милић, Србија крајем миленијума (Н. Кривокапић) (pdf) · Мато Јелушић, Сретен Вујовић, Ко одлучује у Будви (Љ. Вујадиновић) (pdf)