Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina I

 broj 1

2007

 

SADRŽAJ

 

 

PRVI BROJ SOCIOLOŠKE LUČE (Slobodan Vukićević)  (pdf)

Ratko Božović, Od dosade do dokolice (pdf)

Žofr Dimazdije, Francuska: Sociologija dokolice tokom 80-ih (prevela Nataša Krivokapić)(pdf)

Slobodan Zečević, Privredna etika kao socijalni kapital (pdf)

Dragan Jakovljević, Procesi revitalizovanja religija, konfesionalne i kulturne razlike, tolerancija: Neki sociološki relevantni aspekti (pdf)

Nonka Bogomilova, Eastern Orthodoxy Today: Diversity of Roles on the Balkan Scene (pdf)

Nonka Bogomilova, Istočno pravoslavlje danas: raznolikost uloga na balkanskoj sceni (preveo Slobodan Zečević) (pdf)

Ratko R. Božović, Kulturni identitet u globalnoj integraciji (pdf)

Srđan Vukadinović, Konstituisanje tranzicijske države – neophodnost izgradnje institucija (pdf)

Sonja Mijušković, Istraživanje vertikalne društvene pokretljivosti u Crnoj Gori u periodu prije i poslije socijalističke transformacije (pdf)

Goran Ćeranić, Sociološka analiza svojinske transformacije u postsocijalističkoj Crnoj Gori (1989–2000) (pdf)

Srebrenka Viđen, Žene i društvo – teorijska pitanja društvene pozicije žena (pdf)

Tatjana Vujović, Strukturalne razlike između maloljetnih delinkvenata i adolescenata društveno prihvatljivog ponašanja u stavovima o percipiranom ponašanju roditelja (pdf)

Mirjana Popović, Priroda sociologije i protivriječnost na putu njenog razvoja – prilog istoriji sociologije (pdf)

Sreten Vujović, Centar za liberalno demokratske studije kao NVO koja promoviše ekonomski neoliberalizam u Srbiji (pdf)

Slobodan Vukićević, Socio-kulturni položaj i adaptacija Roma u Crnoj Gori (pdf)

Spisak diplomskih radova odbranjenih na Odsjeku za sociologiju od 2000. do 2006. (priredio Goran Ćeranić) (pdf)

IN MEMORIAM - Akademik Josip Županov (Slobodan Vukićević) (pdf)