Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina VII

 broj 1

2013

 

SADRŽAJ

 

KOMPARATIVNO SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE

RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U POSTSOCIJALISTIČKOM PERIODU

Slobodan Vukićević, Komparativno sociološko istraživanje razvoja preduzetništva u postsocijalističkom periodu (pdf)

Добреньков В. И., Исправникова Н. Р., Зырянов В. В., Предприниматели как новый социальный слой российского общества (pdf)

Goran Ćeranić, Sociološki aspekti preduzetništva (pdf)

Milorad Simunović, Motiv postignuća u Crnoj Gori: podaci, objašnjenja, implikacije (pdf)

Mirjana Popović, Rodna dimenzija razvoja preduzetništva u postsocijalističkoj Crnoj Gori (pdf)

Predrag Živković, Preduzetništvo od kulta vrednovanja do aporije neoliberalizma (pdf)

Rade Šarović, Sociološke pretpostavke za razvoj preduzetništva u crnogorskom selu (pdf)

Ratko Dunđerović, Jelena Mašnić, Psihološki pristup proučavanju ljudske strane preduzetništva (pdf)

ČLANCI I STUDIJE

Dragoljub B. Đorđević, Iskričava sociološka kafanologija (pdf)

Miomirka Lučić, Konstrukcija potrošačkog identiteta u postmodernom društvu (pdf)

Naida Rustempašić, Dženana Pindžo, Sociopsihološke odrednice i kritika savremenog konzumerističkog trenda: uloga marketinga i vrijednosti u formiranju konzumerističkog referentnog društva (pdf)

Józef Podgórecki, Атрибуты социальной коммуникации в образовании (pdf)

OSVRT – Slobodan Vukićević, Ko sluša sociologe? (pdf)

PRIKAZ – Risto Kilibarda, Uvod u sociologiju politike (Nataša Krivokapić) (pdf)

PRIKAZ – Risto Kilibarda, Sjaj i sjena demokratije (Mirjana Popović) (pdf)

IN MEMORIAM – Risto Kilibarda, 1941–2013 (Ljiljana Vujadinović) (pdf)