Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina IX

 broj 1

2015

 

SADRŽAJ

 

Sergej Lebedev, Viktor Baharev, Mirko Blagojević, Sociologija religije u savremenom kontekstu (pdf)

Žikica N. Simić, Pravoslavna crkva i internet – o zloupotrebi i međuljudskom otuđenju (pdf)

Nataša Krivokapić, Kvantitativna analiza stavova prema odgovornosti/funkcionisanju crnogorske države (pdf)

Sandra Radenović, Sociologija sporta i/ili sociologija fizičke kulture? – neka razmatranja (pdf)

Ervina Dabižinović, Žene u Skupštini Crne Gore od 2006–2012 (pdf)

Milorad Simunović, Lokus kontrole potkrepljenja: pokušaj redefinicije pojma (pdf)

SA OKRUGLOG STOLA

Sociološka profesija u sistemu obrazovanja Crne Gore

Slobodan Vukićević, Sociološka profesija u „društvu znanja“ (pdf)

Adisa Malagić, Marginalizacija sociološke profesije i sociologije u vaspitno-obrazovnim institucijama (pdf)

IZ DRUGIH NAUKA

Zoran Koprivica, Tema erosa i zla u poetici Živka Nikolića (pdf)

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević, Predrag Stajić, Dragan Todorović, (prir.), Hrišćanstvo u 21. veku (Slaviša Kostić) (pdf)

PRIKAZ – Dragoljub B. Đorđević (prir.), Biti sociolog sela (Predrag Živković) (pdf)

PRIKAZ – Dragan Jakovljević, Saznanje, tolerancija, vera (Nebojša Banović, Angažovane multidisciplinarne analize) (pdf)