eISSN 1800-8232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eISSN 1800-8232

 

Iz štampe je izašao

prvii broj za 2019.

Sadržaj XIII/1-2019

 Jubilarni broj povodom

30 godina časopisa Luča.

Sadržaj VIII/1-2014

 

izdavači
Filozofski fakultet Nikšić
Studijski program za sociologiju

Društvo sociologa Crne Gore

 

redakcija
Ljudmila Baeva Vladimirovna (Rusija)

Nonka Bogomilova (Bugarska)
Viktorija E. Bonel (SAD)

Goran Ćeranić (Crna Gora)

Vladimir I. Dobrenjkov (Rusija)
Nataša Krivokapić (Crna Gora)
Mladen Lazić (Srbija)
Sonja Mijušković (Crna Gora)
Duško Sekulić (Hrvatska)
Srebrenka Viđen (Bosna i Hercegovina)

Ljiljana Vujadinović (Crna Gora)
Slobodan Vukićević (Crna Gora)
Slobodan Zečević (Crna Gora)

 

urednica
Nataša Krivokap

 

 

 

 

 

pretraži samo Sociološku luču

Uputstvo za autore

Pregled autora

Tekstovi na engleskom

   

Društvo sociologa Crne Gore

 

Filozofski fakultet Nikšić

 

 

Univerzitet Crne Gore

 

           Posjeta